Dječja integrativna psihoterapija je podržavajući i vrlo fleksibilan psihoterapijski način rada s djecom i mladima koji se temelji na igri, umjetnosti i odnosu s psihoterapeutom. Igra je dječji prvi oblik komunikacije, a imati priliku igrati se nudi djeci mogućnost neposrednog izražavanja. Psihoterapija djece i mladih može uključivati crtanje, slikanje, rad s glinom, igranje s pijeskom, pokret i igranje uloga kako bi se potaknula komunikacija i istražio dječji unutarnji svijet.

Dječji razvoj temelji se najviše na prisutnosti pouzdane, podržavajuće i umjerene okoline. Takva okolina će olakšati djetetov prijelaz u odraslu, zdravu, samopouzdanu i sretnu individuu. Međutim, u nekim uvjetima djetetu je potrebna terapijska intervencija kako bi zacijelilo bolna iskustva ili ustupke koje mora raditi prema okolini koja ne zadovoljava njegove/njezine potrebe.

Kako radi dječji integrativni psihoterapeut?

Djeca i mladi sastaju se s psihoterapeutom individualno ili u grupi s drugom djecom ili s roditeljima/drugim članovima obitelji. Kroz odnos s psihoterapeutom unutar sigurnog i podržavajućeg okruženja djeca i mladi mogu početi izražavati svoje probleme i osjećaje. Osjećaji zbunjenosti, uplašenosti, ljutnje, povrijeđenosti i boli postepeno se kroz igru pretvaraju u riječi i djela. Psihoerapeut pomaže djeci i mladima u razvoju individualnosti i integritetu.

Psihoterapeuti mogu proširiti svoj terapijski pristup i sastajati se s roditeljima i obiteljima. Psihoterapeuti se mogu sastati s roditeljima ili starateljima bez prisutnosti djeteta. Ponekad drugi profesionalac radi s djetetom dok se istodobno radi s roditeljima, a ponekad se radi samo s roditeljima. Tada je terapijski rad usmjeren prema educiranju i pomaganju roditelja u razumijevanju djetetovog ponašanja, ali i educiranju o načinima kako nerazriješeni osobni problemi roditelja postaju prepreka na putu zdravog razvoja djeteta. Isto tako, dječji integrativni psihoterapeuti educiraju, superviziraju i podržavaju druge profesionalce koji rade s djecom i mladima kako bi produbili razumijevanje i uloge djeteta u svijetu.

Kako izgleda tipičan susret psihoterapeuta i djeteta?

Dječji integrativni psihoterapeuti prilagođavaju svoj pristup individualnim potrebama djeteta, na način koji odgovara dobi djeteta. Tijekom individualnog susreta, djeca najčešće ne govore direktno o teškim temama i problemima već psihoterapeut o njima komunicira putem igre i crteža. S adolescentima i mladima moguće je isto tako korisiti tehnike igre i crtanja, ali najčešće izabiru direktniju komunikaciju.

Educiranom stručnjaku igra je moćna forma komunikacije putem koje dijete izražava svoje osjećaje i poteškoće. Isto tako, igra je za dječjeg integrativnog psihoterapeuta i metoda dijagnostike.

Koliko dugo traje psihoterapija djece i mladih?

Intervencije s djecom i mladima te njihovim roditeljima mogu biti kratkotrajne ili dugotrajne, od dva do tri redovna tjedna susreta do nekoliko godina.

Koje probleme psihoterapija djece i mladih riešava?

Dječja integrativna psihoterapija nudi okvir rada sa širokim spektrom problema koji uključuju probleme s vršnjacima, loš uspjeh u školi, agresivno ponašanje, nesigurnosti i manjak samopouzdanja, ali i s ozbiljnijim problemima kao što su depresija, fobija, poremećaji hranjenja, samoozljeđivanje, zlostavljanje, psihosomatski problemi i problemi u razvoju.

Adolescenti

Adolescencija je turbulentno vrijeme za mlade ljude i njihove roditelje. Stoga je izuzetno korisno za mlade ljude imati sigurno i povjerljivo mjesto u kojem mogu iskreno i otvoreno pričati o svojim brigama i problemima. Neki od najčešćih problema za adolescente su odnosi s vršnjacima, seksualnost, pitanje identiteta i vlastite budućnosti. Alkoholom i droge, samoozljeđivanje, poremećaji hranjenja i rizični odnosi često su dio adolescencije.

Imati povjerljivo mjesto izvan obitelji, škole ili fakulteta u kojem je moguće istražiti probleme i identificirati emocije koje su odgovorne za određena ponašanja može učinkovito pospješiti razvoj osobnosti mladih ljudi, naučiti ih razumijevanju vlastitih odabira i bolje ih pripremiti za budućnost.