Svaki glumac u svojoj profesiji i u svom glumačkom učenju ima zadatak osjetiti i izraziti široku lepezu različitih emocija i stanja. Na tom putu, on dolazi u kontakt s emocijama i stanjima koja je već iskusio u svom privatnom životu, ali isto tako, često mora zaroniti, istražiti te prenijeti i one emocije i stanja koja su mu u privatnom životu bila nedostupna ili zabranjena.

Prirodno je da, u svom glumačkom učenju, svatko s vremena na vrijeme nailazi na teškoće, blokade i krize. To je neizbježno zato što smo ljudi, neodvojivi od svojih privatnih vjerovanja, programa, strahova i poteškoća. Kada naiđemo na teškoću u svom glumačkom učenju, ona je najčešće neraskidivo vezana s našom osobnošću i našim osobnim ograničenjima koja se, osim u glumačkom procesu, mogu detektirati i u nekom drugom području našeg života.

Na primjer, što ako su nas učili:

• da je zaigranost “djetinjasta” i “neozbiljna”, a sama priroda glume je igra;
• da uvijek moramo nastojati biti savršeni, a istražiti i kreirati lik možemo samo tako da griješimo;
• da je važno biti pristojan i nasmiješen, a naš lik pije, psuje i vrijeđa;
• da ne podižemo glas, a naš lik ima ispad bijesa u kojem viče i razbija;
• da je seksualnost nešto “prljavo” i “sramotno”, a naš lik vrlo otvoreno zavodi ili se nalazi u sceni seksa;
• da budemo jaki i ne pokazujemo pred drugima svoju ranjivost, a naš lik neutješno plače?

Glumac u procesu glumačkog istraživanja treba biti spreman isprobati sve te mogućnosti – biti neozbiljan i zaigran, nepristojan, bijesan, zavodljiv, ranjiv i moći mrziti, voljeti, plakati te si dopustiti pokušaje i pogreške.

Psihodrama nudi praktičan i kreativan način u kojem se glumačke teškoće, blokade i krize mogu detektirati, istražiti i razriješiti s ciljem oslobađanja veće spontanosti i kreativnosti.

Scensko odigravanje i analiza uloga unutar psihodrame otkriva i osvještava uvjerenja i zabrane, nastale u našem ranijem iskustvu, koje blokiraju spontanost i kreativnost u glumačkom procesu. Na taj način, s novom svjesnošću o sebi stvaramo novu snagu i znanje s kojim prolazimo kroz blokade te brže i lakše napredujemo kroz daljnji proces učenja.

Psihodramu je, početkom 20. stoljeća, osnovao karizmatični bečki liječnik Jakob Levy Moreno Mnoge Morenove psihodramske tehnike danas su standardni dio psihoterapije, dramske terapije, teorije uloga, itd., a psihodrama kao vrlo fleksibilan i kreativan pristup rješavanju problema često se koristi i u edukacijskim i poslovnim kontekstima kao metoda individualnog i grupnog savjetovanja i treninga, osobnog razvoja, medijacije, itd.

Program Psihodramskog laba odvijat će se u zatvorenoj grupi od 8 do 12 polaznika.
Program je namijenjen polaznicima umjetničkog programa Studija KUBUS i glumcima.

Program se sastoji od 8 radionica koje će se održavati svaku treću subotu od 11 do 16h.

Cijena programa je 1600 kn uz mogućnost obročnog plaćanja (8×200 kn), pri svakom dolasku.

Za jednokratnu uplatu cijelog programa, cijena je snižena na 1300 kn.

Polaznici su dužni platiti sve termine, bez obzira na nedolazak.

Prijave i sve dodatne informacije:

Ines Cokarić – 098 1898 243 ili na mail: ines.cokaric@gmail.com
Vedran Korušić – 091 515 8540 ili na mail: vedran.korusic@gmail.com