Igra svijeta je ekspresivna terapija igrom koja se koristi u radu s djecom, odraslima, obiteljima, parovima i grupama. Kao terapijska i samospoznajna metoda terapija igrom omogućuje zabavan i neprijeteći pristup u radu s djecom; sigurno mjesto gdje dijete može istraživati o sebi, drugima i svijetu koji ga okružuje.

Kroz nedirektivnu upotrebu simbola u terapiji igrom dijete može bolje definirati i naučiti jezik vlastite psihe; dječiji osjećaji, potrebe, strahovi i želje na simbolički način postaju opipljivi te se mogu transformirati i pomicati, otvarajući tako nove mogućnosti, te nove relacije i sisteme odnosa. Igra svijeta prevladava probleme koje koče prirodni razvoj djeteta. Omogućuje pozitivnu aktivaciju Selfa te izgrađuje stabilni ego koji se može nositi jednako prema vanjskom svijetu i unutarnjim svjetovima. Suradnja svjesnog i nesvjesnog tijekom procesa izgradnje vodi većoj integraciji i moći unutar djeteta.

Igra u pijesku, Igra svijeta ili Lowenfeldova tehnika svijeta nastaje 1920. godine kada doktorica Margaret Lowenfeld počinje u svojoj kliničkoj praksi s djecom koristiti igru s pijeskom, vodom i minijaturnim figurama. Na ideju je došla kroz čitanje knjige „Floor Games“ H.G. Wellsa, poznatog engleskog pisca znanstvene fantastike. Wells se često igrao na podu posve prazne sobe sa svojim sinovima, koristeći minijaturne simbolične figure i ostale priručne materijale. Polcz Alaine je, na osnovu osobnog kontakta i uz odobrenje Margaret Lowenfeld, izgradila aktivnu terapijsku Igru svijeta s ciljem otkrivanja povezanosti motivacije i ponašanja.

Kako izgledaju radionice?

U Igri svijeta koriste se različite figurice koje predstavljaju kategorije pojavnog svijeta; od ljudi, životinja, preko različitih građevina, prijevoznih sredstava do mnogobrojnih predmeta koje susrećemo i koristimo svakodnevno. Dijete bira i gradi svoj svijet onako kako ga doživljava i shvaća.

Voditelj ne postavlja pitanja poput „kako si?“ ili „što se događa?“ niti se očekuje od djeteta verbalni odgovor. Takva pitanja zapravo traže od djece da analiziraju i reflektiraju nad svojim iskustvom, što je intelektualna sposobnost koju djeca zapravo još nisu razvila. Djeca psihičko funkcioniranje odrađuju u simboličkom svijetu.

Igra svijeta omogućava djetetu siguran kontekst u kojem nesvjesno može postati svjesno slobodnije nego u verbalnoj komunikaciji. Sloboda u stvaranju ili stvaranje u slobodi, bez osuda, kritika ili molbi za objašnjavanjem izgrađuje samopouzdanje i donosi zadovoljstvo.

Kako se uključiti?

Svi zainteresirani bit će uključeni u kratak inicijalni razgovor sa svrhom pružanja detaljnijih informacija o radionicama, te upoznavanja roditelja i djeteta s voditeljem.

Pročitajte o terapiji igrom za mlade i odrasle